Order of service – seating of women in the church

Today it is difficult to believe that society could be governed by so many rules and conventions. Someone recently brought the following note to me. It is titled: “Rangskikking van sitplase in die kerk te Stellenbosch, 5 Jan. 1748)”, and was published in the minutes of the church council, 22 Dec. 1805. The same rules would have applied to the Strooidak Church in Paarl. The note listed women’s status as follows:

 1. Vrouw van den Predikant.
 2. Vrouw van den Landdrost.
 3. Vrouw van den Oudlanddrost ijder na haar rang.
 4. De regeerende Heemraadsvrouwen met de vrouw van den Sekretaris.
 5. De oud Heemraadsvrouwen na malkander zo altz haar mans Heemraad zijn geworden.
 6. Krijgsraadsvrouwen na de kwaliteit van haar mans.
 7. De vrouwen van de Leeden van den Kerkeraad, alsook die het geweest zijn.
 8. De vrouw vand en krankenbezoeker
 9. De dogters van den Landdrost.
 10. De dogters van de regeerende als oud Heemraden.
 11. De vrouwen van Sergeanten.
 12. De vrouw van den Bode van de Ed. Landdrost en Heemraden.
 13. De vrouwen als ledematen na rang.

Then the following aside:

Moeten ook de stoelen der vrouwen, dewelke mans nalatende zijn komen te sterven, zo lang uit de rij der kant zetten tot tijd en wijle de wedunaars weer zullen zijn getrouwd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s