The day it snowed in Paarl

Dr Frans Petrus Bester (1875-1956), Paarl's district surgeon, standing next to his Swift motorcar (Gribble Collection, Drakenstein Heemkring, Paarl).

Dr Frans Petrus Bester (1875-1956), Paarl’s district surgeon,  next to his Swift motorcar during the snowfall (Gribble Collection, Drakenstein Heemkring, Paarl).

Today, 100 years ago – on Monday, 24 August 1914 – it snowed in Paarl’s streets. It was then, and still is, a very rare phenomenon. In fact, there is no other record in the town’s history of snow every falling in its streets. According to contemporary records, it started to snow at about 10:30 in the morning and continued for an hour and a half. The following eyewitness report appeared in the Paarl Post four days later, on 29 August, 1914.

Sneeuw aan die Paarl: Een wonderlik verschijnsel

Niemand (zelfs niet onze groot ouders) heft ooit aan de Paarl gezien wat wij ll. Maandag beleefd hebben, naamlik, ‘n zware val van sneeuw in het dorp.

De dag tevoren (Zondag) waren er zachten en doordringende regen gevallen – vooral in de avond – en was de lucht toen ietwat koud. Het weerglas was niet lag – ten minste ‘t was, zoals men zou zeggen te hoog voor regen en te lag voor mooi weer. Maandag morgen viel er ‘n lichte bui, terwijl het glas “mooi weer” stond, maat ‘t was erg koud.

Sprekende met ‘n vriend, merkte laatstgenoemde aan, dat hij juist ‘t water getest en bevonden dat de koude daarvan 38 graden was – zo koud als hij ‘t haast nog nooit gevoeld hat, en ‘t was mogelijk aan de koude toe te schrijven dat het glas niet “gezakt” was. Dit was te ongeveer half-elf uur, en geen vijf minute later of de regel droppelen kwamen neer vergezeld van grote witte vlagen.

“Wat is dit? Kijk daar!” hoorden men van alle kant. De mensen liepen hard over de straten om anderen te reopen, en ‘t duurde niet lang of bazen, klerken, werklieden, onderwijzers en scholieren stonden buiten, dit “verschijnsel” te bewonderen.

Er kwam in pause van twee of drie minute, waar ‘t scheen of de sneeuw val over was. Maar neen, weer begonnen de vlagen te storten, en nu was er geen regen droppels zichtbaar – alles, dat neerkwam wat wit – spierwit, en zo dik viel dat ‘t moeilijk was iets op ‘n distantie van 100 schreden te bekennen. Alles, dat zich op de straten en zijwegen bewogen, droegen ‘n bedecking van wit, en later begaten dames en heren, jongens en meisjes, zich opzettelijk op straat om de “eer” te hebben van op hoofd, schouders en rug overdekt te zijn met sneeuw.

Bij die tijd was de Paarlberg in ‘n witte kleed gehuld – rotsen, bomen en bossen, allen belegd, zodat ze haast onzichtbaar waren. De wingerden, op de helling, geleken op kolossale witten tapijten en de rotsblokken op bollen van glinzinde krijt. Welhaast werdende boom taken in het wit gehuld, en bogen kleinere planten onder het gewicht van het versteende water. De sneeuw hopte zich op in sloten en riolen, de daken (ijzer zowel as riet) vertoonden zich in ‘t wit. Waarlijk, iets wonderlijk voor de Paarl.

Oud en jonk begonnen nu met ‘t maken van sneeuwballen, en toen de schoolkinderen uitgelaten warden voor hun middagmaal was ‘t ‘n algemeen “gevecht” op de straten. Anderen vermaakte zich met poppen en allerlei figuren uit de sneeuw vormen. Nog duurde de sneeuwval voort, totdat de omgewing ‘n schouwspel levered, zoals nog nooit aan de Paarl werd gezien.

Nadat de sneeuw voor zowat ‘n uur en ‘n half gevallen was, kwam er ‘n lichte regen die de witte daken en bomen in ‘n betreklike kort tijd hun vorige aanschijn gaven. Echter, de Paarlberg bleef ‘n geruime tijd als met een witte laken overtrokken en waren in Drakenstein Bergen tot aan de voet in wit getooid.

Te Wellington moest de sneeuw val groot geweest zijn, te oordelen aan de dikte en uitgestrektheid van de sneeuw op de Bergen in de buurt. Wij vernemen dat te Fransch Hoek de scholieren allen verlof kregen hun klassen te  verlaten ten winde het schouwspel van ‘n sneeuwval in dezen warme streken te bewonderen.

One thought on “The day it snowed in Paarl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s